VỀ(ABOUT)

Cao đẳng Công nghệ Quốc gia là 51 trường cao đẳng kỹ thuật (KOSEN) được thành lập bởi Viện Công nghệ Quốc gia, một cơ quan hành chính độc lập.
Cao đẳng kỹ thuật là cơ sở giáo dục độc đáo chỉ có ở Nhật Bản và là cơ sở giáo dục đại học 15 năm có thể nhập học từ 5 tuổi sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở nhằm phát triển các kỹ sư cần thiết cho xã hội. Năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 60 năm thành lập thuộc hệ thống trường cao đẳng kỹ thuật, là cơ sở giáo dục có lịch sử lâu đời. Bằng cách cung cấp chương trình giáo dục chuyên biệt chú trọng vào thí nghiệm và đào tạo thực tế ngay từ giai đoạn đầu, chương trình giảng dạy của chúng tôi có đặc điểm là chương trình giảng dạy cho phép sinh viên tiếp thu kiến ​​thức và kỹ năng ở cấp độ ngang bằng hoặc cao hơn so với cấp độ ở trường đại học khi họ tốt nghiệp.
Ngoài ra, tất cả các trường cao đẳng kỹ thuật quốc gia đều có khóa học chuyên ngành kéo dài 5 năm, nơi sinh viên có thể nhận được nền giáo dục nâng cao hơn sau khi hoàn thành khóa học chính quy 2 năm.